• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

         สารคดีถาบันพรหมวชิรญาณสหคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน  

 สัมภาษณ์แพทย์แผนไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา  แพทย์ไทยโรมทอง  ดีสุข  และแพทย์จีนศุภวรรณ  พิมล                           

            รายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ

            VTR คณะกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพร

 สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

   

รายการช่อง5

 

วีดีทัศน์