• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

                                                                                   

(ด้วยศาสตร์การนวดทางเลือก)    
2.นวดสมดุลย์ด้วยแพทย์แผนไทย                                
นวด                                                      
คอหลัง 
นวดศีรษะ นวดศีรษะ นวด
ฝ่าเท้า 
นวดฝ่ามือ 3. นวด 
คลายเส้นกล้ามเนื้อด้วยน้ำมัน / สมุนไพรไทย นวด  ตัว  นวดตัว
ปลดปล่อย  ไขมัน
4.อย่าลืม 
รักษาด้วยแพทย์แผนไทย มือประคบสมุนไพร  รักษากระดูก มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ(พิเศษ)  อบตัวด้วยสมุนไพร  5. ให้เรารักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน 

 

โดยฝังเข็มรักษาไมเกรน ปวดหลังคอบ่า ไหล่ อัมพฤกษ์ 
ฝังเข็มลดความอ้วน คอสตูม รัดกระชับต้นขา กระชับต้นขา และรัดหน้าท้อง   กัวซานวดทุย ตรวจสอบ 
การได้ยินของหยางด้วย Aura-Detox  6. คอสผู้หญิงหลังภาวะด้วย แพทย์แผนไทยชุด อยู่ไฟ ค่าบริการ 3 วัน 10,000 บาท   ชุด อยู่ไฟ 5 วัน ค่าบริการ 15,000 บาทชุด อยู่ไฟ 7 วัน ค่าบริการ 20,000 บาท

                                      

                                   

อัตราค่าบริการ

๑. วงการแพทย์

   ๑.๑ ค่าธรรมเนียมแพทย์                                                  ๒๐๐ บาท/ครั้ง

๒. นวดปรับสมดุลด้วยการแพทย์แผนไทย

    ๒.๑ นวดตัว                                                              ๔๐๐ บาท/๖๐นาที

    ๒.๒ นวดคอหลังไหล่                                                    ๔๐๐ บาท/๖๐ นาที

    ๒.๓ นวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่                                             ๔๐๐ บาท/๖๐ นาที

    ๒.๔ นวดฝ่าเท้า                                                          ๔๐๐ บาท/๖๐ นาที

    ๒.ห้า นวดฝ่ามือ                                                         ๔๐๐ บาท/๖๐ นาที

๓. นวดคลายกล้ามเนื้อด้วยน้ำมัน/ครีมสมุนไพรไทย

    ๓.๑ นวดตัว                                                             ๘๐๐ บาท/๖๐ นาที

  ๓.๒ นวดลดไขมัน                                                       ๘๐๐ บาท/๖๐ นาที

 ๔. ที่จะรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

     ๔.๑ นวดบำบัดและจัดกระดูก                                         ๘๐๐ บาท/๑ ครั้ง

     ๔.๒ นวดตัวประคบสมุนไพร                                          ๖๐๐ บาท/๖๐ นาที

     ๔.๓ นวดคอ หลังไหล่ ประคบสมุนไพร                               ๖๐๐ บาท/๖๐ นาที

     ๔.๔ นวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่ ประคบสมุนไพร                         ๖๐๐ บาท/๖๐ นาที

     ๔.๕ นวดฝ่าเท้าประคบสมุนไพร                                       ๖๐๐ บาท/๖๐ นาที

    ๔.๖ นวดฝ่ามือประคบสมุนไพร                                         ๖๐๐ บาท/๖๐ นาที

    ๔.๗ อบตัวด้วยสมุนไพร                                                ๓๕๐ บาท/ ๔๕ นาที

๕. ที่จะรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน

   ๕.๑ ฝังเข็ม                                                               ๖๐๐ บาท/๑ ครั้ง

         - ฝังเข็มรักษาไมเกรน ปวดหลัง คอ บ่า ไหล่                           

           ภูมิแพ้  อัมพฤกษ์

        - ฝังเข็มลดความอ้วน ปรับสมดุลร่างกาย กระชับสัดส่วน

          บริการเวณสะโพก ต้นขา ต้นแขน และหน้าท้อง

    ๕.๒ ครอบแก้ว                                                        ๓๐๐ บาท/๑ ครั้ง

    ๕.๓ กัวซา                                                              ๕๐๐ บาท/ครั้ง

    ๕.๔ ปรับสมดุลหยินหยางด้วยAura-Detox                                ๒๕๐ บาท/๖๐ นาที

-----------------------------------------