• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
ศาสตร์การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ประเทศไทย ประชาชนชาวไทยเริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้นและหันมาพึ่งวิธีการรักษาแบบแผนโบราณ อันได้แก่ การรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร การฝังเข็ม ประคบสมุนไพร นวดไทย นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า และวิธีอื่น ๆ อีกมากมายแทนการรับประทานยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดเท้านั้นมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเล็งเห็นได้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนวดเท้า และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การนวดเท้าเป็นวิธีการทางธรรมชาติโดยมิได้ใช้อุปกรณ์ใด ๆ จึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายประหยัดและปลอดภัย เป็นที่ประจักษ์กันมานานหลายปีแล้วว่าการนวดให้ผลการรักษาได้ ปัจจุบันการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าจึงจึดอยู่ใน “แพทย์ทางเลือก”

ประโยชน์จากการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
๑. รักษาสุขภาพให้ดีขึ้น
๒. ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
๓. ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างลึก ๆ
๔. กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและสนับสนุนการทำงานของต่อมน้ำเหลือง
๕. กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย
๖. ปรับสมดุลของร่างกายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
๗. ช่วยบำบัดและบรรเทาอาการเจ็บป่วยของร่างกาย
๘. ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ
๙. ขับของเสียออกจากร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรค ทำให้ดูอ่อนกว่าวัย
๑๐. ปรับการทำงานของประสาทส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
๑๑. ป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
๑๒. ปรับฮอร์โมนของร่างกายให้เป็นปกติ เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติ
๑๓. ช่วยฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

วิธีการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
จะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุดสะท้อนที่เท้า ซึ่งเรียกว่าปลายประสาท จุดสะท้อนที่เท้ามีทั้งหมด ๖๒ จุด แต่ละจุดเป็นปลายประสาท ที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สำคัญในร่างกายทั้งหมด ๖๒ อย่าง และมีความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด ๖๒ แบบ หากทำการกระตุ้นที่จุดสะท้อนใดย่อมสะท้อนไปยังอวัยวะที่สัมพันธ์กับจุดสะท้อนนั้น ๆ โดยตรงต่ออวัยวะหนึ่งเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ระบบต่อเนื่อง และการปรับสมดุล ส่งผลให้เกิดความฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น กระบวนการดังกล่าว บรรลุผลโดยผ่านระบบเลือดหมุนเวียนเป็นสำคัญ

ข้อควรระวัง
๑. ห้ามนวดตอนอิ่มจัด หรือหิวจัด
๒. มีปัญหาขั้นโคม่า
๓. กระดูกเท้าแตก มีหนอง
๔. มีความดันสูงมาก
๕. หญิงมีครรภ์

การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า มีการนวด ๗ ระบบ ได้ผลดีคือ
๑. ระบบการขับถ่าย อุจจาระ และปัสสาวะ
๒. ระบบสมอง เครียด ความดันสูง นอนไม่หลับ จำดี
๓. ระบบฮอร์โมน เช่น วัยทอง ปวดประจำเดือน
๔. ระบบการฟัง การดม เช่น มีปัญหาตา หู จมูก สายตาสั้น นวดจะได้ผล
๕. ระบบประสาทไขสันหลัง เช่น เมื่อย ปวดหลัง อัมพฤกษ์ อัมพาต
๖. ระบบต่อมน้ำเหลือง เช่น ยุงกัดหายช้า
๗. ระบบภูมิต้านทาน ถ้าภูมิต้านทานต่ำ นวดกดจุดสะท้อน ภูมิต้านทานจะสูง

การกดจุดรักษาโรคเด็ก
ความจริงแล้วชาวจีนได้ใช้วิธีนวดรักษาสำหรับเด็กมาตั้งแต่โบราณ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการรักษาโรคเด็กด้วยวิธีกดจุดมากมาย เช่น ปวดศีรษะ ตาลาย ปวดท้อง ท้องผูก แก้ไอ ปวดไหล่ คัดจมูก ปวดฟัน เหนื่อยเพลียจนขี้เกียจ วิงเวียน หน้ามืดตาลาย ปัสสาวะรดที่นอน และมือเท้าเย็น เป็นต้น จะได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง

กระบวนการสะท้อนกลับของเท้า “FOOT REFLEXOLOGY”
เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์ภายในร่างกายของมนุษย์ กล่าวคือ เท้ามนุษย์เรามีตำแหน่งการตอบสนองต่าง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้น การนวดกดจุดตำแหน่งต่าง ๆ ที่เท้า จึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุลขึ้น ทำให้การทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาในการบำบัด
๑. สามารถนวดได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ
๒. สามารถนวดได้ทุกวัน วันละ ๒ ครั้ง ต้องเว้น ๖ ชั่วโมง
๓. นวดแล้วเท้าจะอุ่น อย่าเพิ่งโดนน้ำทันที ให้เลือดไหลเวียนก่อนเพราะอุณหภูมิของเท้าปรับไม่ทันอาจจะทำให้เป็นไข้ได้

ค่าใช้จ่ายในการนวดและกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
๑. นวดฝ่าเท้า ๑ ชั่วโมง ๓๕๐ บาท
๒. นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ารักษา ๑ อาการ ๔๕๐ บาท

รายได้จากการรักษาพยาบาล
สมทบกองทุนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สำหรับ พระภิกษุ สามเณร ในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อพระสงฆ์ สามเณรอาพาธ ร.พ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี