• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

p1
ผู้อำนวยการสถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์แผนไทย-จีน พท.ว. 17194, พจ. 320

suphawan
พจ. 392

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์
พจ. 24

Romthong
พท.ว. 16471

Chilawat
พจ. 14


พท.ว. 21902

PORAMATE
พท.ว.23584

PONGSAK
พท.ว.18061

PONGSAK
พท.ว.18615

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

เวลา 10:00-18:00 น.

อังคาร

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

เวลา 10:00-18:00 น.

พุธ

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

เวลา 10:00-18:00 น.

พฤหัสบดี

แพทย์จีน ต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

เวลา 10:00-18:00 น.

ศุกร์

แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-18:00 น.

เวลา 10:00-18:00 น.

เสาร์

แพทย์จีน ศุภวรรณ พิมล

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-18:00 น.

เวลา 10:00-18:00 น.

อาทิตย์

แพทย์ไทย-จีน สุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

แพทย์ไทย โรมทอง ดีสุข

เวลา 10:00-18:00 น.

เวลา 10:00-18:00 น.

วันรายนามแพทย์ตารางออกตรวจ
จันทร์

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต

เวลา 10:00-18:00 น.

อังคาร

แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล

เวลา 10:00-18:00 น.

พุธ

แพทย์จีนศุภวรรณ พิมล

เวลา 10:00-18:00 น.

พฤหัสบดี

แพทย์ไทย-จีนสุขใจ พนิชศักดิ์พัฒนา

เวลา 10:00-18:00 น.

ศุกร์

แพทย์จีนต้องตา จงไพบูลย์สวัสดิ์

เวลา 10:00-18:00 น.

เสาร์ แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต เวลา 10:00-19:00 น.
อาทิตย์

แพทย์จีนจิรวัฒน์ จุฑาจินดาเขต

เวลา 10:00-19:00 น.