• ติดต่อสอบถามที่เบอร์
  • สาขา วัดยานนาวา 02-673-9975-6

รับสมัคร

- ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 1 ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

- พนักงานนวด 2 ตำแหน่ง

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

ที่สถาบันพรหมวชิรญาณคลินิกการแพทย์ผนไทย-จีน 

วัดยานนาวา 

02-673-9975